Ĉi tiu ligo memdetruos

Tutaj nombraj ligiloj eksplodis
7647