Այս հղումն ինքն իրեն կկործանվի

Ընդհանուր թվով հղումներ պայթեցին
5049