ဒီလင့်ခ်က သူ့ဘာသာသူ ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။

စုစုပေါင်း နံပါတ်လင့်ခ်များ ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
8174