Lesi sixhumanisi sizozilimaza

Inani lezixhumanisi zenombolo liqhume
3423